Brno pomáhá Ukrajině / Брно допомагає Україні

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть тут.

Na tomto webu přinášíme souhrn nejdůležitějších informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Brně a možností pomoci okupované zemi. Údaje jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Jihomoravským krajem. Stránky provozuje statutární město Brno.

Základní ukrajinský slovníček

Mapa pomoci: https://ukrajina.brno.cz/wp-content/uploads/2022/10/Brnenska_mapa_pomoci.pdf

Aktuální data o uprchlících z Ukrajiny v Brně najdete zde: https://data.brno.cz/pages/ukrajina

Aplikace pro uprchlíky se důležitými informacemi. Odpovídá na základní otázky, které je potřeba řešit po příjezdu do Česka: Smart migration. Aktuálně je dostupná pro operační systém Android. Verze pro iOS bude dostupná v nejbližší době.

Asistenční centrum pomoci se od 1. června přesouvá na adresu Hněvkovského 65, Brno-jih. Uprchlíci z Ukrajiny zde vyřeší registraci, víza, zdravotní pojištění a další záležitosti potřebné pro pobyt v ČR.

Základní informace

Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), jak dále postupovat?

REGISTRACE. Na území ČR je nutné do 3 dnů po přijetí projít registrací u cizinecké policie. Pokud jste ubytovaní v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR.

ŽÁDOST O VÍZUM. Zároveň je možné si požádat o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. V návaznosti na to si lze najít práci a na Úřadu práce si vyřídit povolení k zaměstnání. K žádosti se dokládá: vyplněný tiskopis, který je dostupný zde, cestovní pas, fotografie ve formátu 45 x 35 mm.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ. Je nutné mít zajištěno vlastní zdravotní pojištění. Pojištění lze automaticky získat na základě speciálního dlouhodobého víza. Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Přicestoval jsem nově do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat a potřebuji asistenci. Co mám dělat?

HUMANITÁRNÍ STŘEDISKA. Kontaktujte infolinku na čísle +420 974 801 802 / e-mailu: ukrajina@mvcr.cz, nebo se přímo dostavte do Registračního humanitárního střediska Vyšní Lhoty. Také je možné se obrátit o podporu na Integrační centra nebo na nestátní neziskové organizace.

Důležité upozornění

Pokud jste sami na vlastní pěst ubytovali kohokoliv, kdo z Ukrajiny uprchl před válkou, nezapomeňte na jeho registrační povinnost. Všichni příchozí (pakliže tak doposud neučinili) se musí registrovat na regionálním pracovišti MV ČR, kde si mohou také zažádat o víza.

Ve věci sbírek či vyzvedávání uprchlíků prosím postupujme koordinovaně. Pokud chcete pomáhat, obraťte se na již fungující neziskovou organizaci, Diecézní charitu Brno či jiné. Tyto instituce mají v postižených oblastech kontakty a pomoc dokážou směřovat cíleně, navíc vědí, jak postupovat při evakuaci lidí z válečné oblasti.

Nejezděte sami na vlastní pěst na hranice, místní sklady mají dostatek zásob. Neorganizujte sbírky, pokud nemáte jistotu, kam na Ukrajině pomoc půjde a kdo si je na místě přebere.

Myslete také na to, že materiální pomoc bude potřeba i ve městě. O příchozí uprchlíky se bude nutné postarat, a to včetně jídla, oblečení apod.

Брно допомагає Україні

На цьому веб-сайті, який керується статутним містом Брно пропонуємо вам короткий виклад найважливішої інформації щодо розміщення біженців з України в Брно та можливостей допомоги окупованій країні. Дані регулярно оновлюються на основі спілкування з центральними органами влади та Південноморавським краєм.

Заява для біженців з важливою інформацією. Він відповідає на основні питання, які необхідно вирішити після прибуття в Чехію: Smart migration. Наразі він доступний для операційної системи Android. Версія для iOS буде доступна найближчим часом.

Довідкова карта: https://ukrajina.brno.cz/wp-content/uploads/2022/05/Brnenska_mapa_pomoci.pdf

Центр допомоги переїде за адресою Hněvkovského 65, Brno-jih з 1 червня. Біженці з України вирішуватимуть реєстрацію, візи, медичне страхування та інші питання, необхідні для перебування в Чехії.

Основна інформація

Я нещодавно приїхав до Чехії, у мене є тут підтримка (сім’я, знайомі, житло та харчування від волонтерів та неприбутковою організацій), як діяти далі?

• РЕЄСТРАЦІЯ. На території Чеської Республіки необхідно зареєструватися в поліції у справах іноземців протягом 3 днів з моменту отримання. Якщо ви проживаєте в приватному житлі, це необхідно поліції Чеської Республіки.

• ЗАЯВКА НА ВІЗУ. При цьому є можливе оформлення довгострокової візи спеціального типу, яка оформляється на робочих місцях Департаменту з питань притулку та міграційної політики МВС. Після цього ви зможете знайти роботу та подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування в Центру зайнятості. До заяви додаються: заповнена форма, яка доступна тут, закордонний паспорт, фотографія формату 45 х 35 мм.

• МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ. Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Страховку можна отримати автоматично на підставі спеціальної довгострокової візи. Більш детальну інформацію щодо медичного страхування та надання медичних послуг можна знайти на сайті Міністерство охорони здоров’я.

Я нещодавно прибув до Чеської Республіки і не маю тут жодної підтримки, мені немає де зупинитися і мені потрібна допомога. Що я повинен зробити?

ГУМАНІТАРНІ ЦЕНТРИ. Звертайтесь на інформаційну лінію за номером +420 974 801 802 / e-mail: ukrajina@mvcr.cz, або прийдіть безпосередньо до Реєстраційного гуманітарного центру «Вишні Лхоти» (Vyšní Lhoty). Також можна звернутися за підтримкою до Інтеграційних центрів чи недержавних неприбуткових організацій.

Важливе попередження

Якщо ви самостійно влаштували будь-кого, хто втік з України від війни, не забувайте про його обов’язки щодо реєстрації. Всі прибувші (якщо вони ще цього не зробили) повинні зареєструватися в регіональному управлінні Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки, де вони також можуть подати документи на візу.

Будь ласка, коли справа стосується збору речей або перевезенні біженців, дійте скоординовано. Якщо ви хочете допомогти, зв’яжіться з уже діючою неприбутковою організацією, Єпархіальною благодійною організацією Брно або іншими. Ці інституції мають контакти в постраждалих районах і можуть надавати допомогу, а також знають, як евакуювати людей із зони бойових дій.

Не їздіть самостійно до кордону, на місцевих складах є багато запасів. Не організуйте збори, якщо ви не впевнені, куди піде допомога в Україні і хто її візьме на місці. Також майте на увазі, що матеріальна допомога знадобиться і в місті. Прибулі біженці будуть потребувати підтримку, включаючи їжу, одяг тощо.