Školství / Освіта

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть тут.

Předškolní vzdělávání – mateřské školy, dětské skupiny

Přijímání žáku do základních

a mateřských škol

Základní školy

Docházku do základní školy je nutné zahájit nejpozději po třech měsících od příchodu do České republiky.

V okolí aktuálního bydliště podejte písemně přihlášku na základní školu.

Doporučujeme připojit informace týkající se dítěte – jak dlouho jste v Brně, jakým způsobem probíhala výuka dosud (online…), jaké navštěvovalo dítě adaptační skupiny či kurz českého jazyka (kde a jakou formou).

Na přihlášce je nutné vyplnit kontaktní údaje na zákonné zástupce – e-mail, telefon, poštovní adresa pro doručování.

Přihláška musí být vlastnoručně podepsaná.

Seznam základních škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi najdete zde.

Pro žáky nepřijaté do základních škol budou otevřeny adaptační skupiny – další informace a seznam budeme postupně zveřejňovat. Stejně jako nabídku volnočasových aktivit a kurzů českého jazyka pro cizince.

Mateřské školy

Povinnou předškolní docházku, děti od 5 do 6 let mají povinné předškolní vzdělávání, je nutné zahájit nejpozději po třech měsících od příchodu do České republiky.

V okolí aktuálního bydliště podejte písemně přihlášku k předškolnímu vzdělávání.

Doporučujeme připojit informace týkající se dítěte – např. jak dlouho jste v Brně, zdali dítě doposud navštěvovalo mateřskou školu na Ukrajině, případně do jaké dětské skupiny v ČR chodilo dosud.

Na přihlášce je nutné vyplnit kontaktní údaje na zákonné zástupce – e-mail, telefon, poštovní adresa pro doručování.

Přihláška musí být vlastnoručně podepsaná.

Seznam mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi najdete zde.

Pro děti nepřijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřských škol budou otevřeny adaptační skupiny. Další informace a seznam budeme postupně zveřejňovat.

Střední školy

V České republice můžeme střední školy rozdělit zhruba na tři hlavní kategorie:

  • gymnázia – studium všeobecného typu, zakončené maturitní zkouškou,
  • střední školy s maturitou – 4leté studium rozdělené podle oborů, zakončené maturitní zkouškou,
  • střední odborná učiliště – 3leté studium rozdělené podle oborů, více prakticky zaměřené, zakončené výuční zkouškou.

Pro lepší orientaci zde najdete informace, jak postupovat při hledání střední školy a nástupu na ní. https://ukrajina.brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Stredni-skoly.pdf

Перші 90 днів перебування відвідування школи не є обов’язковим, потім дітям від 6 років необхідно записатися до початкової школи. 

По-перше зв’яжіться зі школою поблизу вашого місця проживання в Брні. Якщо ця школа виявиться заповненою, то можете використати наступні варіанти:

Прийом учнів до початкової та дитячої школи

Початкова школа

Рекомендуємо додавати інформацію про дитину – наприклад, дитина в Брні з 1 травня 2022 року перебуває на онлайн-заняттях – з українською школою в Києві, відвідувала адаптаційну групу (яку саме), відвідувала курс чеської мови (де, в якій формі).

У заявці не забудьте заповнити контактні дані законного представника – e-mail, телефон, поштову адресу для доставки.

Заява повинна бути підписана власноручно.

Список початкових шкіл, заснованих містом Брно та його районами можна знайти тут.

дитячі садки

Обов’язкове відвідування дошкільного закладу (для дітей віком від 5 до 6 років, для котрих є обов’язковою дошкільна освіта) має розпочатися через три місяці після прибуття до Чехії.

За місцем проживання подайте письмову заяву в дитячий садок.

Рекомендуємо додавати інформацію щодо дитини – наприклад, у Брні з 01.05.2022, дитина відвідувала дитячий садок у Києві, відвідувала дитячу групу у Брні (яку саме).

У заявці не забудьте заповнити контактні дані законного представника – e-mail, телефон, поштову адресу для доставки.

Заява повинна бути підписана власноручно.

Перелік дитячих садків, заснованих містом Брно та його районами можна знайти тут.

Для дітей, які не будуть зараховані до обов’язкової дошкільної освіти, будуть відкриті адаптаційні групи в дитсадках – подальша інформація та перелік будуть опубліковані поступово.

Cередні школи

У Чеській Республіці середні школи можна умовно розділити на три основні категорії:

гімназія – загальний тип навчання, що закінчується іспитом на атестат зрілості,

середні школи з бакалавріатом – 4-річне навчання за напрямами навчання, що закінчується іспитом бакалавра,

середня професійно-технічна школа – 3-річне навчання за напрямами, більш практично орієнтоване, що закінчується педагогічним іспитом.

Для кращого орієнтування тут ви знайдете інформацію про те, як діяти під час пошуку загальноосвітньої школи та вступу до неї. https://ukrajina.brno.cz/wp-content/uploads/2023/01/Вищі-школи.pdf