Školství / Освіта

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть тут.

Předškolní vzdělávání – mateřské školy, dětské skupiny

Adaptační skupiny pro děti 6–15 let

Prvních 90 dní pobytu není školní docházka povinná, poté je nutné děti do základní školy přihlásit. https://www.edu.cz/ukrajina/

Zápis do prvních tříd

tzv. zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny proběhne v termínu od 1. 6. do 15. 7. 2022, konkrétní dny stanoví ředitelé jednotlivých základních škol (sledujte webové stránky základních škol) a je určen žákům:

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

Pro určení spádovosti budou ředitelé škol vycházet zpravidla pouze z místa stávajícího pobytu.

Seznam základních škol: https://zapisdozs.brno.cz/zakladni-skoly

Rodiče mohou podat přihlášku do více základních škol.

K žádosti je nutné doložit:

  • vízový doklad dítěte,
  • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat,
  • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),

Formuláře žádosti o přijetí se vyhotovují v českém jazyce, na školách mohou být k dispozici dvojjazyčné formuláře nebo formulář v ukrajinštině.

Více informací: https://zapisdozs.brno.cz/

Перші 90 днів перебування відвідування школи не є обов’язковим, потім дітям від 6 років необхідно записатися до початкової школи. 

По-перше зв’яжіться зі школою поблизу вашого місця проживання в Брні. Якщо ця школа виявиться заповненою, то можете використати наступні варіанти:

Зарахування до 1 класу ДНЗ українських дітей

так звана спеціальна реєстрація відбудеться у період з 1 червня по 15 липня 2022 року, конкретні дні встановлюються директорами окремих початкових шкіл (перейдіть на веб-сайт початкової школи) і призначені для учнів котрим:

  • надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні – про що свідчить візова наклейка або запис про тимчасовий захист;
  • який отримав візу над 90 днів для перебування в Чеській Республіці, яка автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом.

Як правило, для визначення приналежності директори шкіл будуть використовувати лише місце поточного проживання.

Список початкових шкіл: https://zapisdozs.brno.cz/uk/zakladni-skoly

Батьки можуть подавати документи до кількох початкових шкіл.

До заяви повинні бути додані:

  • візовий документ дитини,
  • документ, що підтверджує повноваження представляти дитину,
  • місце проживання дитини для визначення належності (договір оренди, довідка про житло),

Анкети на вступ виготовлені на чеській мові, у школах можуть бути двомовні анкети або українською мовою.

Більш детальну інформацію про зарахування українських дітей до 1 класу можна знайти за посиланням: https://zapisdozs.brno.cz/uk