Doprava

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть тут.

Osobní automobily

Od 1. 1. 2024 bude nově povinnost evidovat vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou na území ČR do evidence vozidel, a to nejpozději do 7 dnů od udělení dočasné ochrany nebo víza za účelem strpění. Řízení neevidovaného ukrajinského vozidla bude od 1. 1. 2024 považováno za přestupek.

Pro vozidla s ukrajinskou poznávací značkou, která se již na území ČR pohybují, tato povinnost platí od 1.10.2023 do 31.12.2023.

Zápis provede bezplatně Magistrát města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, na adrese Kounicova 67 a to v úředních hodinách.

Doklady, nutné mít s sebou:

 • Doklad totožnosti osoby podávající žádost.
 • Plnou moc, pokud nebude evidenci vozidla provádět žadatel, který má být do evidence zapsán jako provozovatel. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.
 • Osvědčení o registraci vozidla, nebo technický průkaz
 • Oznámení o provozovateli – dokument v příloze, který je potřeba vyplnit a odevzdat na příslušném úřadě. Ve formuláři musí být vyplněno dle předtisku zejména: jméno popřípadě jména a příjmení provozovatele, adresu pobytu, datum narození, případně rodné číslo, pokud bylo přiděleno a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, jde-li o fyzickou osobu. V případě evidence provozovatele, který je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, vyplňte obchodní firmu nebo jméno, adresu sídla firmy a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR Ministerstvo dopravy ČR – Registr vozidel (mdcr.cz)

DOPORUČENÍ K MOŽNOSTEM VYCESTOVÁNÍ Z ČR NA UKRAJINU

Pro období po 30. 6. 2023 doporučujeme k vycestování hlavně AUTOBUSOVÁ spojení, kterých existuje velké množství. Jsou cenově příznivější, i když ceny každým dnem stoupají, resp. v nabídce zůstávají stále dražší jízdenky. Výhodou je také poměrně široký výběr odjezdových měst v ČR (Praha, Brno, Plzeň, Rokycany, Cheb a další) a stejně tak příjezdových měst na Ukrajině (Kyjev, Lvov, Žitomir, Rovno, Charkov, Stebnyk a další). VLAKOVÁ spojení je také možno využít, i když ta nejlevnější (RegioJet) jsou vyprodaná a obecně budou méně dostupná z důvodu nižší frekvence a kapacity spojů. Nicméně lze zkusit prostřednictvím níže uvedených linků.

Autobusová doprava

 • U autobusů je v tyto dny vyšší počet vyprodaných jízdenek, přesný stav nelze předem zjistit, až při nákupu jízdenky na konkrétní spoj
 • Celkem 70+ spojů/den, cena 890–4000 CZK/os.
 • Hlavní odkazy a nákupní on-line portály:

https://www.omio.cz/

https://shop.flixbus.cz/

https://svdtrans.com/cs/

https://infobus.eu/bus/3/7/29.06.2023

 • Doplňkové nákupní on-line portály:

https://shop.regabus.cz/book/

https://ecolines.net/international/en/

Vlaková doprava

 • Vlakové spoje nutné řešit dopředu (cenu i případnou obsazenost)
 • Hlavní odkazy a nákupní on-line portály:

https://www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/spojeni-tam (obsazenost výhradně na dotaz: +420 221 111 122, osobně nebo on-line kontaktní formulář)

https://regiojet.cz/vlakem-do-kyjeva

www.zssk.sk

https://booking.polrail.com/

PolRail Service

https://booking.polrail.com/index.php?main_page=page_5&zenid=2sjm65slqsd2pgh4ennivpanm7

Rome2Rio Portal

https://www.rome2rio.com/tickets

RegioJet

https://regiojet.cz/vlakem-do-kyjeva

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВАРІАНТІВ ПОДОРОЖІ

Інформація для громадян України

З 1 січня 2024 року буде дійсним новий обов’язок реєструвати транспортний засіб з українським номером на території Чеської Республіки до реєстрації  транспортних засобів не пізніше 7 днів після надання тимчасового захисту або візи толерантності. З 1 січня 2024 року керування незареєстрованим українським транспортним засобом буде вважатися правопорушенням.

Цей обов’язок діє з 1 жовтня 2023 до 31 грудня 2023 для транспортних засобів з українськими номерами, які вже перебувають на території Чехії.

Реєстрація здійснюється безкоштовно муніципалітетом, відділом реєстру транспортних засобів і вантажівок, за адресою Kounicova 67 у робочі години.

Документи, які необхідно мати з собою:

 •  Документ, що посвідчує особу, яка подає заяву.
 • Довіреність, якщо замість заявника, який буде зареєстрований як власник транспортного засобу, транспортний засіб реєструватиме інша особа. Довіреність повинна містити нотаріально завірений підпис власника.
 • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або технічний паспорт.
 • Заяву належного користувача транспортного засобу – документ в додатку, який необхідно заповнити та подати до відповідного органу. Форма має бути заповнена згідно з інструкціями на бланку, зокрема: ім’я (або імена) та прізвище належного користувача, адреса місця проживання, дата народження, персональний ідентифікаційний код (за наявності), та номер посвідчення особи або проїзного документу, якщо він є фізичною особою. У разі реєстрації належного користувача, який є фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, необхідно вказати назву підприємства або назву, юридичну адресу підприємства та ідентифікаційний номер (за наявності).

Більше інформації можна знайти на веб-сайті Міністерства транспорту Чеської Республіки Ministerstvo dopravy ČR – Registr vozidel (mdcr.cz)

З ЧЕХІЇ ДО УКРАЇНИ НА ПЕРІОД 29.06.-07.07.2023

У період після 30 червня 2023 року для подорожі з Чехії до України ми рекомендуємо планувати поїздку АВТОБУСАМИ, існує велика кількість рейсів. По ціні вони більш доступні, навіть зважаючи на щоденне зростання цін. У наявності  залишаються дорожчі квитки. Великою перевагою є також досить широкий вибір міст відправлення з  Чехії (Прага, Брно, Плзень, Рокицани, Хеб та інші), а також міст прибуття в Україні (Київ, Львів, Житомир, Рівне, Харків, Стебник та інші). Також можна скористатися ЗАЛІЗНИЧНИМ сполучення, хоча найдешевші квитки (компанії RegioJet) розпродані і тому будуть менш доступними, зважаючи на  меншу частоту та пропускну здатність цих рейсів. Однак ви можете спробувати знайти квитки за посиланнями нижче.

Автобусне сполучення

Більшість квитків на автобуси на ці дні розпродано, точний статус неможливо дізнатися заздалегідь, лише при купівлі квитка на конкретний маршрут

Всього 70+ рейсів / день, ціна 890-4000 крон / особа.

Основні посилання та онлайн-платформи для покупки квитків:

https://www.omio.cz/

https://shop.flixbus.cz/

https://svdtrans.com/cs/

https://infobus.eu/bus/3/7/29.06.2023

Додаткові онлайн-платформи для покупки квитків:

https://shop.regabus.cz/book/

https://ecolines.net/international/en/

Залізничний транспорт

Подорож залізничним транспортом необхідно планувати заздалегідь (ціни та наявність вільних місць)

Основні посилання та онлайн-платформи для покупки квитків:

https://www.cd.cz/spojeni-a-jizdenka/spojeni-tam (наявність квитків лише за запитом: +420 221 111 122, особисто або через онлайн-форму)

https://regiojet.cz/vlakem-do-kyjeva

www.zssk.sk

https://booking.polrail.com/

Сервіс PolRail

https://booking.polrail.com/index.php?main_page=page_5&zenid=2sjm65slqsd2pgh4ennivpanm7

Портал Rome2Rio

https://www.rome2rio.com/tickets

RegioJet

https://regiojet.cz/vlakem-do-kyjeva