Humanitární dávky

NOVÁ PRAVIDLA PRO HUMANITÁRNÍ DÁVKY A PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2023

Všechny podrobnosti, aktuální informace a konkrétní příklady zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaká bude humanitární dávka od 1.7.2023:

První až pátý měsíc od udělení dočasné ochrany je maximální dávka:

 • 4 860 Kč pro dospělé osoby od 18 let (7290 pro osoby se zdravotním postižením)
 • 3 490 Kč pro děti a studenty (5 235 Kč, pokud jde o osobu se zdravotním postižením)
 • 4 188 Kč pro dítě ve věku 6–10 let.

 Po 6 měsících od udělení dočasné ochrany je maximální dávka:

 • 3 130 Kč pro dospělé osoby
 • 4 860 Kč pro dospělé osoby řadící se mezi zranitelné osoby (7 290 Kč pro osoby se zdravotním postižením)
 • 3 490 Kč pro děti, (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)
 • 4 188 Kč pro dítě ve věku 6–10 let.

REÁLNÁ VÝŠE humanitární dávky bude pro každého odlišná: jedná se vždy o součet dávek v domácnosti, ke kterému se přičtou započitatelné náklady na bydlení a následně se odečte příjem domácnosti.

Spadáte mezi zranitelné osoby?

Jakožto „zranitelná“ osoba se označujete, pokud spadáte do jedné z těchto skupin:

 • děti do 18 let,
 • studenti ve věku 19–26 let
 • osoby pečující o dítě do 6 let
 • těhotné ženy
 • osoby nad 65 let
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

Zranitelné osoby mají vyšší příspěvky (v humanitární dávce i v rámci příspěvků na bydlení).

Příspěvek na bydlení

Nově půjdou příspěvky na bydlení (v podobě tzv. započitatelných nákladů) přímo vám, současně s humanitární dávkou. Solidární dávky pro vaše ubytovatele přestanou od 1.7. existovat.

Co to pro vás znamená?

 1. Ujistěte se, zda můžete bydlet v dosavadním ubytování i nadále.
 1. Podepište s majitelem bytu nájemní smlouvu, pokud ji nemáte (stávající platné smlouvy není třeba měnit) – jde o podmínku pro maximální výši příspěvku na bydlení,
 2. Počítejte s tím, že stát již NEBUDE PŘISPÍVAT vašim pronajímatelům, ale příspěvky na bydlení půjdou rovnou k vám. Pronajímatel se tak domluví přímo s vámi na případném hrazení nájmu.
 3. Plnou výši příspěvku získáte, pokud jej majitel bytu zapíše do evidence bytů. Pro více informací přesměrujete majitel bytu na stránku: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost

Příspěvky na bydlení (započitatelné náklady) jsou následující:

 • Byt v evidenci
1 osoba3 000 Kč
2 osoby6 000 Kč
3 osoby9 000 Kč
4 osoby12 000 Kč
5 a více osob15 000 Kč
 • Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti
1 osoba2 400 Kč
2 osoby4 800 Kč
3 osoby7 200 Kč
4 osoby9 600 Kč
5 a více osob12 000 Kč

Příspěvek můžete v tomto případě získat, pokud:

 • pracujete (máte zaměstnání, jste výdělečně činní),
 • jste v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce,
 • spadáte do skupin zranitelných osob.

Nezapomínejte, že REÁLNÁ VÝŠE dávky, kterou dostanete, je součet všech humanitárních dávek v domácnosti a příspěvků na bydlení mínus příjem vaší domácnosti.

Nouzové ubytování

 Spadáte do jedné ze skupin zranitelných osob?

 • Máte nárok na bezplatné ubytování,
 • nemáte nárok na příspěvek na bydlení (bydlení již máte bezplatné).

Pokud váš ubytovatel již nebude dále poskytovat ubytování, obraťte se na KACPU, kde vám s ubytováním pomůžou.

 Nespadáte do skupin zranitelných osob?

 • Nárok na bezplatné ubytování máte pouze prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany;
 • po 150 dnech vám nárok na bezplatné ubytování zanikne a ubytování si musíte hradit (po domluvě a podpisu smlouvy můžete zůstat u stejného ubytovatele, pouze budete hradit nájem),
 • máte nárok na příspěvek na bydlení („započitatelné náklady“).

 Všechny podrobnosti, aktuální informace a konkrétní příklady zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.