Humanitární dávky

NOVÁ PRAVIDLA PRO HUMANITÁRNÍ DÁVKY A PŘÍSPĚVKY NA BYDLENÍ PLATNÉ OD 1. ČERVENCE 2023

Všechny podrobnosti, aktuální informace a konkrétní příklady zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jaká bude humanitární dávka od 1.7.2023:

První až pátý měsíc od udělení dočasné ochrany je maximální dávka:

 • 4 860 Kč pro dospělé osoby od 18 let (7290 pro osoby se zdravotním postižením)
 • 3 490 Kč pro děti a studenty (5 235 Kč, pokud jde o osobu se zdravotním postižením)
 • 4 188 Kč pro dítě ve věku 6–10 let.

Od 6. měsíce od udělení dočasné ochrany je maximální dávka:

 • 3 130 Kč pro dospělé osoby
 • 4 860 Kč pro dospělé osoby řadící se mezi zranitelné osoby (7 290 Kč pro osoby se zdravotním postižením)
 • 3 490 Kč pro děti, (5 235 Kč, pokud se jedná o osobu se zdravotním postižením)
 • 4 188 Kč pro dítě ve věku 6–10 let.

REÁLNÁ VÝŠE humanitární dávky bude pro každého odlišná: jedná se vždy o součet dávek v domácnosti, ke kterému se přičtou započitatelné náklady na bydlení a následně se odečte příjem domácnosti.

Spadáte mezi zranitelné osoby?

Jakožto „zranitelná“ osoba se označujete, pokud spadáte do jedné z těchto skupin:

 • děti do 18 let,
 • studenti ve věku 19–26 let
 • osoby pečující o dítě do 6 let
 • těhotné ženy
 • osoby nad 65 let
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby pečující o osoby se zdravotním postižením

Zranitelné osoby mají vyšší příspěvky (v humanitární dávce i v rámci příspěvků na bydlení).

Příslušnost ke zranitelným osobám se ohlašuje v elektronické žádosti o humanitární dávky. Lze ji doložit rovnou, případně ji později ověřuje úřad práce.

Příspěvek na bydlení

Nově půjdou příspěvky na bydlení (v podobě tzv. započitatelných nákladů) přímo vám, současně s humanitární dávkou. Solidární dávky pro vaše ubytovatele přestanou od 1.7. existovat.

Co to pro vás znamená?

 1. Ujistěte se, zda můžete bydlet v dosavadním ubytování i nadále.
 1. Podepište s majitelem bytu nájemní smlouvu, pokud ji nemáte (stávající platné smlouvy není třeba měnit) – jde o podmínku pro maximální výši příspěvku na bydlení,
 2. Počítejte s tím, že stát již NEBUDE PŘISPÍVAT vašim pronajímatelům, ale příspěvky na bydlení půjdou rovnou k vám. Pronajímatel se tak domluví přímo s vámi na případném hrazení nájmu.
 3. Plnou výši příspěvku získáte, pokud jej majitel bytu zapíše do evidence bytů. Pro více informací přesměrujete majitel bytu na stránku: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost

Příspěvky na bydlení (započitatelné náklady) jsou následující:

 • Byt v evidenci
1 osoba3 000 Kč
2 osoby6 000 Kč
3 osoby9 000 Kč
4 osoby12 000 Kč
5 a více osob15 000 Kč
 • Prostory mimo evidenci a sdílené domácnosti
1 osoba2 400 Kč
2 osoby4 800 Kč
3 osoby7 200 Kč
4 osoby9 600 Kč
5 a více osob12 000 Kč

Příspěvek můžete v tomto případě získat, pokud:

 • pracujete (máte zaměstnání, jste výdělečně činní),
 • jste v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce,
 • spadáte do skupin zranitelných osob.

Nezapomínejte, že REÁLNÁ VÝŠE dávky, kterou dostanete, je součet všech humanitárních dávek v domácnosti a příspěvků na bydlení mínus příjem vaší domácnosti.

Nouzové ubytování

 Spadáte do jedné ze skupin zranitelných osob?

 • Máte nárok na bezplatné ubytování,
 • nemáte nárok na příspěvek na bydlení (bydlení již máte bezplatné).

Pokud váš ubytovatel již nebude dále poskytovat ubytování, obraťte se na KACPU, kde vám s ubytováním pomůžou.

 Nespadáte do skupin zranitelných osob?

 • Nárok na bezplatné ubytování máte pouze prvních 150 dnů od udělení dočasné ochrany;
 • po 150 dnech vám nárok na bezplatné ubytování zanikne a ubytování si musíte hradit (po domluvě a podpisu smlouvy můžete zůstat u stejného ubytovatele, pouze budete hradit nájem),
 • máte nárok na příspěvek na bydlení („započitatelné náklady“).

 Všechny podrobnosti, aktuální informace a konkrétní příklady zjistíte na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

НОВІ ПРАВИЛА НАДАННЯ ГУМАНІТАРНOЇ ДОПОМОГИ ТА СУБСИДІЇ НА ЖИТЛО, ЩО НАБИРАЮТЬ ЧИННОСТІ З 1 ЛИПНЯ 2023 РОКУ.

Усі подробиці, актуальну інформацію та конкретні приклади розрахунків ви можете знайти на сайті Міністерства праці та соціальної політики.

https://ukrajina.brno.cz/wp-content/uploads/2024/01/2024_01-MOP-formular-UA.pdf

Якою буде гуманітарна допомога з 1 липня 2023 року:

Максимальний розмір гуманітарної допомоги за перший-п’ятий місяць після надання тимчасового захисту становить:

 • 4860 чеських крон для дорослих віком від 18 років (7290 для осіб з інвалідністю)
 • 3490 чеських крон для дітей та студентів (5235 чеських крон для особи з інвалідністю)
 • 4188 чеських крон на дитину 6–10 років.

Через 5 місяців після надання тимчасового захисту максимальний розмір гумантарної допомоги становить:

 • 3130 крон для дорослих
 • 4860 чеських крон для дорослих, які належать до категорії вразливих осіб (7290 чеських крон для осіб з інвалідністю)
 • 3490 чеських крон на дітей (5235 чеських крон, якщо особа з інвалідністю)
 • 4188 чеських крон за дитину 6–10 років.

ФАКТИЧНА СУМА гуманітарної допомоги для кожного буде різною: це завжди загальна сума гуманітарної допомоги на домогосподарство, до якої додаються враховані витрати на житло, а потім віднімається сукупний дохід сім’ї.

Чи належите ви до категорії вразливих осіб?

Ви вважаєтесь вразливою особою, якщо належите до однієї з наступних категорій:

 • діти до 18 років
 • студенти 19-26р, які є студентами вищих навчальних закладів у Чеській республіці
 • особи, які здійснюють догляд за дитиною до 6 років
 • вагітні жінки
 • особи віком від 65 років
 • особи з інвалідністю
 • особи, які доглядають за людьми з інвалідністю.

Вразливі особи мають вищий розмір гуманітарної допомоги (як у вигляді гуманітарної допомоги, так і у вигляді субсидії на житло).

Допомога на житло

Субсидія на житло (у вигляді так званих врахованих витрат) тепер буде надходити безпосередньо вам разом із гуманітарною допомогою. Солідарні пільги для вашого постачальника житла припиняють виплачувати з 1.07.2023р.

Що це означає для вас?

Переконайтеся, що ви можете продовжувати жити у своєму теперішньому житлі.

Підпишіть з власником квартири договір оренди, якщо його немає (існуючі чинні договори змінювати не потрібно) – це умова для отримання максимального розміру житлової субсидії,

Майте на увазі, що держава більше не надаватиме СУБСИДІЮ вашим орендодавцям, але допомога на оплату житла буде надходити безпосередньо вам. Таким чином, ви домовитеся особисто з орендодавецем щодо остаточного розміру орендної плати.

Ви отримаєте повну суму компенсації на оплату житла, якщо власник квартири внесе її в реєстр квартир, https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost

Субсидії на житло (враховані витрати) такі:

Зареєстрована квартира

1 особа3000 крон  
2 особи6000 крон  
3 особи9000 крон  
4 особи12 000 крон  
5 і більше осіб15 000 крон

Незареєстрована квартира та спільні домогосподарства

1 особа2400 крон  
2 особи4800 крон  
3 особи7200 крон  
4 особи9600 крон  
5 і більше осіб12000 крон  

У цьому випадку ви можете отримати допомогу, якщо:

 • ви офіційно працевлаштовані (або є самозайнятою особою)
 • ви перебуваєте у реєстрі претендентів на пошук роботи у центрі зайнятості
 • ви належите до категорії вразливих осіб.

Пам’ятайте, що ФАКТИЧНА сума допомоги, яку ви отримаєте, становить:

 • сума всієї гуманітарної допомоги на домогосподарство та субсидія на житло мінус сукупний дохід вашої родини.

Тимчасове термінове розміщення

Ви належите до однієї з категорій вразливих осіб?

 • ви маєте право на безкоштовне житло
 • ви не маєте права на отримання субсидії на житло (у вас вже є безкоштовне житло).

Якщо ваш постачальник житла більше не надає житло, зверніться до KACPU, де вам допоможуть із житлом.

Ви не належите до категорій вразливих осіб?

 • ви маєте право на безкоштовне проживання лише протягом перших 150 днів після надання тимчасового захисту
 • після 150 днів ваше право на безкоштовне житло закінчується, і ви повинні слачувати за житло (після домовленості та підписання договору ви можете залишитися у того ж постачальника житла, ви сплачуєте лише оренду)
 • ви маєте право на отримання субсидії на житло (враховані витрати).

Усі подробиці, актуальну інформацію та конкретні приклади ви можете знайти на сайті Міністерства праці та соціальної політики.

Місто Брно

Домініканська площа 196/1

602 00 Брно