Předškolní vzdělávání – mateřské školy, dětské skupiny

Щоб отримати інформацію українською мовою, натисніть тут.

Mateřské školy

Děti od 5 do 6 let mají povinné předškolní vzdělávání. Povinnou předškolní docházku je nutné zahájit nejpozději po třech měsících od příchodu do České republiky.

V okolí aktuálního bydliště podejte písemně přihlášku na mateřskou školu.

Doporučujeme připojit informace týkající se dítěte – např. jak dlouho jste v Brně, zdali dítě doposud navštěvovalo mateřskou školu na Ukrajině, případně do jaké dětské skupiny v ČR chodilo dosud.

Na přihlášce je nutné vyplnit kontaktní údaje na zákonné zástupce – e-mail, telefon, poštovní adresa pro doručování.

Přihláška musí být vlastnoručně podepsaná.

Seznam mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi najdete zde.

Dětské skupiny

Dětská skupina je jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR.

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o děti již od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Umožnují docházku v rozsahu nejméně 6 hodin během dne. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických a sociálních návyků dítěte.

Maximální počet dětí ve skupině je 24, nejčastější kapacita je 12 dětí. Dle velikosti skupiny se pak určuje i počet pečujících osob. Tím je zajištěn individuální přístup k dětem a jejich potřebám.

Všechny dětské skupiny a jejich poskytovatelé musí být evidováni v evidenci dětských skupin spravované MPSV.

Na úhradě služby se podílí rodič dle rozsahu poskytované služby a věku dítěte.

Zpět na stránku ŠKOLSTVÍ

Дитячі садки

Обов’язкове відвідування дошкільного закладу (для дітей віком від 5 до 6 років, для котрих є обов’язковою дошкільна освіта) має розпочатися через три місяці після прибуття до Чехії.

За місцем проживання подайте письмову заяву в дитячий садок.

Рекомендуємо додавати інформацію щодо дитини – наприклад, у Брні з 01.05.2022, дитина відвідувала дитячий садок у Києві, відвідувала дитячу групу у Брні (яку саме).

У заявці не забудьте заповнити контактні дані законного представника – e-mail, телефон, поштову адресу для доставки.

Заява повинна бути підписана власноручно.

Перелік дитячих садків, заснованих містом Брно та його районами можна знайти тут.

Для дітей, які не будуть зараховані до обов’язкової дошкільної освіти, будуть відкриті адаптаційні групи в дитсадках – подальша інформація та перелік будуть опубліковані поступово.